2011 RUNDKJØRING BRUMUNDDAL

Skulptur «Kongle» for rundkjøring i Brumunddal sentrum. Laget i cortenstål med ut- og innvendig belysning.Høyde ca. 6m. Motivet tar utgangspunkt i stedets betydelige tradisjon og virksomhet innen skogbruk og trelastindustri.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com