top of page

2005 HAUGSÅSEN ALDERSHJEM, SKIEN

Skulpturen ”Livssyklus” er hogget i svart Lødingen syenitt og hvit Størengranitt – rå, pigget og polert. Den er integrert i uterommet ved hjelp av en organisk formet gangsti belagt med lys smågatestein i mønster. Skulpturen har livets ulike stadier som tema.

bottom of page