2005 HAUGSÅSEN ALDERSHJEM, SKIEN

Skulpturen ”Livssyklus” er hogget i svart Lødingen syenitt og hvit Størengranitt – rå, pigget og polert. Den er integrert i uterommet ved hjelp av en organisk formet gangsti belagt med lys smågatestein i mønster. Skulpturen har livets ulike stadier som tema.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com