2020 MOELV

Skulptur ”Kongle”for ny rundkjøring i Moelv  sentrum.   

Gave fra  Ringsaker  Industriservice AS til Ringsaker kommune.

Korrodert bløtt stål, diameter ca.3m, innvendig LED-lys.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com