2012 KOIGEN HAMAR 

Prosjekt for fonteneanlegg/skulpturlandskap. Intensjonen er å gi barn i alle aldre muligheter for lek med vann i ulike former: Sprutende, rennende og sildrende. Et avgrenset areale- hellende mot sjøkanten- er tenkt utformet som et organisk landskap, belagt med smågatestein. Vannet forutsettes pumpet opp fra Mjøsa og fordelt på »geysirer» med ulik utforming og renne tilbake i sjøen fra pytter og bekker. Vannskulpturene tenkes formet av kobberrør. 
(Ikke realisert)

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com