2005 HØGSKOLEN I BODØ

Romkunstprosjekt for adkomstplassen foran høgskolens hovedinngang. Prosjektet ble realisert på bakgrunn av en lukket konkurranse og består av tre runde felt- to med lav beplantning og ett med skulpturobjekter i ulike granitter på et belegg av lys smågatestein i bølgemønster. Mot glassveggen i biblioteket er plassert sitte-elementer i lys granitt. Motivet for utformingen har tilknytning til fagkretsen ved høgskolen som bl.a. omfatter fiskerifag, og nærheten til hav og kystlandskap.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com