top of page

2004 NANNESTAD VGS

Skulptural installasjon i uterom foran inngangsparti og del av vestibyle bestående av flere objekter i gneis, syenitt og granitt. Motivene for skulpturene refererer til fagkretsen og virksomheten ved skolen- med bl.a. hotell- og restaurantfag som har kantine og uteservering mot plassen.

bottom of page