2004 GRØNNEGÅRDEN BORETTSLAG, OSLO

Fonteneanlegg i gårdsrom bestående av tre skulpturer i svart Lødingen syenitt, lys Idefjordgranitt og rennende vann.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post:gstormoen@getmail.no

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com