top of page

2004 GRØNNEGÅRDEN BORETTSLAG, OSLO

Fonteneanlegg i gårdsrom bestående av tre skulpturer i svart Lødingen syenitt, lys Idefjordgranitt og rennende vann.

bottom of page