2004 Grønnegården borettslag, Oslo
2004 Grønnegården borettslag, Oslo

2004 Grønnegården borettslag, Oslo
2004 Grønnegården borettslag, Oslo

2004 Grønnegården borettslag, Oslo
2004 Grønnegården borettslag, Oslo

1/2

2004 GRØNNEGÅRDEN BORETTSLAG, OSLO

Fonteneanlegg i gårdsrom bestående av tre skulpturer i svart Lødingen syenitt, lys Idefjordgranitt og rennende vann.