1997 FJELL BU- OG SERVICESENTER

Kunstnerisk bearbeiding av uteplass med vannskulptur. Bosentret huser mange tidligere sjøfolk. Dette er bakgrunn for valg av en abstrahert båtform og vann som motiv for prosjektet.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post:gstormoen@getmail.no

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com