1999 Oslo Lufthavn, Gardermoen
1999 Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen
Oslo Lufthavn, Gardermoen

1999 OSLO LUFTHAVN
1999 OSLO LUFTHAVN

1999 Oslo Lufthavn, Gardermoen
1999 Oslo Lufthavn, Gardermoen

1/3

1999 OSLO LUFTHAVN,

GARDERMOEN

Relieffer rå og polert Haugegranitt, limt på betongvegg. Gjenbruk fra Fornebu flyplass.