1996 NØTTERØY KULTURHUS

Skulpturgruppe ved kulturhusets inngangsparti bestående av to deler. Skulpturene er hogget i svart Bergan syenitt og bearbeidet ved hjelp av lederboring, kiling, sliping og polering. Høyde ca. 3m.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com