top of page

2011 BYGDØY, OSLO

KONKURRANSEPROSJEKT

Konkurranseprosjekt til  minnested for vietnamesiske båtflyktninger

på Bygdøy, Oslo. Forslaget er tenkt som et STED i tilknytning til en

sti langs sjøkanten med steinbelagt gulvflate, sittebenk i massiv eik

og minnetavle i polert stein (svart Bergan syenitt). Skulpturelementet

har lotusmotiv (hellig blomst) og er tenkt framstilt i hamret titanplate

(ikke realisert).

bottom of page