2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl
2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl

2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl
2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl

2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl
2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl

2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl
2010 Larvik Minnested Thor Heyerdahl

1/8

2010 LARVIK

KONKURRANSEPROSJEKT

Konkurranseprosjekt  til minne om Thor Heyerdahl, Larvik.

1. På molo i Larvik havn: Skulptur av sammensveisede og hvitlakkerte       aluminium firkantprofiler. LED-lys i fundament (h=8-10m)

2. Ved  avkjøring E-18: Skulptur i mørk Larvikitt, saget, pigget ,  

    slipt  og polert  (ikke realisert)