2006 BYGDØY, OSLO

KONKURRANSEPROSJEKT

Konkurranseprosjekt til minnested for tsunamiofre på Bygdøy, Oslo.

Ulike granitter, saget og pigget  (ikke realisert)

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post: stormoengeir@gmail.com

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com