1993 HARSTAD KULTURHUS

Skulpturlandskap på bryggeplassen foran kulturhuset. Prosjektet består av polerte skulpturelementer i Lødingen syenitt (stein fra Vesterålen) på «øyer» av smågatestein i mønster. Utformingen refererer tematisk til kystlandskapet i landsdelen.

GEIR STORMOEN

Mobil: 95874677 
E-post:gstormoen@getmail.no

2018 Geir Stormoen • Created with Wix.com