top of page

1993 HARSTAD KULTURHUS

Skulpturlandskap på bryggeplassen foran kulturhuset. Prosjektet består av polerte skulpturelementer i Lødingen syenitt (stein fra Vesterålen) på «øyer» av smågatestein i mønster. Utformingen refererer tematisk til kystlandskapet i landsdelen.

bottom of page