top of page

2000 SPIKERSUPPA, OSLO

Temporær utstilling av skulpturene «Objekt I, II og III» I Spikersuppa, Oslo sommeren 2000. Svart Lødingen syenitt, hvit Sima og rød Halland granitt.

bottom of page